این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
راهنمای نگارش مقالات وتهیه پوستر


صفحه اصلی > کارگاه آموزشی گاه شناسی درختی
.: کارگاه آموزشی گاه شناسی درختی موضوع کارگاه 

گاهشناسی درختی (اندازه گیری رویش شعاعی درختان با استفاده از میز اندازه گیری LINTAB و نرم افزار TSAP-win) 

 اهداف 

 اندازه گیری پهنای حلقه های رویش درختان و تحلیل ارتباط بین رویش شعاعی درختان و فاکتورهای اقلیمی 

 ارائه دهنده 

 خانم دکتر رئوفه عابدینی و جناب آقای دکتر مهدی نادی

 سمت 

 اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

 سرفصل 

معرفی علم گاه شناسی درختی و کاربردهای آن 
معرفی نرم افزار TSAP-win
اندازه گیری حلقه های رویش توسط میز متحرک LINTAB
تطابق زمانی سری های رویش
اصلاح سری های زمانی به دست آمده 
تغییر فرمت و ذخیره داده های حاصل از نرم افزار 


 زمان کارگاه 

 97/11/18

وسایل و امکانات مورد نیاز  

 میز اندازه گیری LINTAB و نمونه جهت اندازه گیری 

 هزینه شرکت در کارگاه 

 500000 ریال 

ظرفیت شرکت کنندگان 

 15 نفر 

گروه های هدف 

 اعضا هیئت علمی و دانشجویان و کارشناسان در زمینه منابع طبیعی، باستان شناسی، هواشناسی و جغرافیای طبیعی 


جهت ثبت نام از طریق پنل کاربری اقدام نمایید.