این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
راهنمای نگارش مقالات وتهیه پوستر


| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تغییر تاریخ برگزاری همایش

به اطلاع شرکت کنندگان و علاقمندان شرکت در پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی میرساند


 به اطلاع شرکت کنندگان و علاقمندان شرکت در پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی می رساند که تاریخ برگزاری همایش به بهمن ماه موکول گردیده است، لذا علاقمندان فرصت دارند تا مقالات خود را برای شرکت در همایش ارسال نمایند.

بازگشت1397/07/03