این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
راهنمای نگارش مقالات وتهیه پوستر


| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت ارسال مقالات

به اطلاع دانشجویان، اساتید و محققان گرامی می رساند که

 به اطلاع دانشجویان، اساتید و محققان گرامی میرساند با توجه به تغییر تاریخ برگزاری همایش، مهلت ارسال مقاله تا 10 بهمن ماه تمدید گردیده است.

بازگشت1397/07/03